Sevgili çalışanlarımız, müteahhitlerimiz, ziyaretçilerimiz ve komşularımız,

OTP’de veya bağlı olduğunuz organizasyonda yasa dışı ve etik olmayan uygulamalarla karşılaşıyorsanız uyum@otptr.com adresini kullanarak bizi bilgilendirebilirsiniz.

Başvurunuz doğrudan en üst yönetim tarafından değerlendirilecek ve kesinlikle gizli tutulacaktır.

etik
Aşağıda bazı örnekleri verilen uygunsuz davranışlar hakkında bizi bilgilendirebilirsiniz:

 • OTP den 3. şahıslara veya 3. şahıslardan OTP ye verilen rüşvet, eğlence veya hediye paketleri
 • İnsan hakları ihlâlleri, çalışana saygısızlık, mobbing ve etik olmayan yaptırımlar
 • Yasa dışı ticaret, haksız rekabet ve tekelleşme uygulamaları, kara para aklama
 • OTP ile iş ilişkisinde bulunan organizasyonlarla ilgili iki taraflı çıkar ilişkisinde bulunmak
 • Yasalara, yönetmeliklere ve prosedürlere uyma ve kayıt tutma konularında eksiklikler, hatalar
 • Yaralama veya yıldırma amaçlı fiziksel taciz veya taciz tehditi
 • Sözlü veya fiziksel cinsel taciz
 • Irk, ten rengi, sosyal köken temelli ayrımcılık
 • Cinsiyet, cinsel tercih veya hamilelik durumu temelli ayrımcılık
 • Din ve politik tercih temelli ayrımcılık
 • Örgütlenme özgürlüğü, sendikalı ve sendika temsilcisi olama temelli ayrımcılık
 • Etnik köken ve milliyet kökenli ayrımcılık
 • Özürlü olma durumu temelli ayrımcılık
 • İlgili ILO maddelerine aykırı olarak borçlandırma veya tehdit ile zorla çalıştırma, kimlik alıkoyma, hapsederek çalıştırma
 • Çalışan ücretlerinin aracılar vasıtası ile dağıtılması
 • Çalışanların isteği bir zamanda işyerini terk etme özgürlüğünün kısıtlanması
 • Çalışanlara iş sözleşmesi veya asgari ücretin altında ödeme yapılması
 • Örgütlenme özgürlüğü hakkının zorla engellenmesi