Oryantal Tütün Paketleme A.Ş. olarak, 2013 yılında Alliance One Tütün A.Ş. ve Özege Tütün A.Ş. ortak girişimi ile kurulduk. Bu tarihten günümüze, kurucu ortaklarımıza tütün fabrika kabulü, harmanlama, işleme, depolama, kontrol, laboratuvar ve sevkiyat gibi konularda hizmet veriyoruz.

Yaprak tütün firması müşterilerimizin ana işleri olan agronomi, tütün satın alma ve işlenmiş tütün satış ve pazarlama konularına odaklanmalarını sağlıyoruz.

Detaylı bir bütçeleme ve maliyet çalışması ile müşterilerimize dönüşüm maliyeti (conversion cost) hakkında güncel bilgilendirme yapıyoruz.

Ortak girişim ve uzun süreli tütün işleme döneminin verdiği güçle yeni yatırımlar için cesaret buluyoruz.

Düşük maliyet, yüksek kalite ve süreklilik kurgusu ve Türkiye’de ilk ve tek olan yapımız ile kısa ve orta vadede müşteri sayımızı arttırmayı hedefliyoruz.