• Fabrika Kabulü
 • Harmanlama
 • Depolama
 • Zararlılarla Mücadele
 • İşleme
 • Son kontroller, bakım
 • Laboratuvar testleri ve kontrolleri

Kısaca: Fabrika kabulünden mamul sevkiyatına tütünle ilgili her şey

 

Potansiyelimiz

Türkiye’de rakip iki Yaprak Tütün firmasının ortak girişimiyle kurulmuş ilk işletmeyiz. Yüksek tütün hacmi ve uzun işleme dönemi ile birim ağırlık için işleme maliyetini önemli ölçüde düşürüyoruz.

Böylece yeni yatırımlar için gereken gücü arkamızda hissediyoruz. Düşük maliyet, yüksek verimlilik, iş güvenliği, yüksek teknoloji ihtiyacı gibi ortak pazar beklentilerinin bizi kısa ve orta vadede daha da güçlendireceğini biliyoruz.

HABERLER

Manifestomuz

 • Tütüne değer veriyoruz, tütünü en uygun şekilde işliyoruz ve saklıyoruz.
 • Çalışanlarımız için çağımıza yakışır, güvenli, huzurlu, adaletli ve huzurlu bir ortamı sürüdürülebilir kılıyoruz.
 • Her kademeden gelecek yeni fikirleri destekliyoruz, cesaretlendiriyoruz.
 • Verimlilik yolculuğunda sonu olmadığını biliyoruz. Çok sayıda küçük iyileştirme yaparak bütüne katkıda bulunuyoruz.
Farkımız
 • Yüksek teknoloji tütün işleme ekipmanı
 • Deneyimli, düşük sirkülasyonlu çalışan profili
 • Yeni ve modern depolama hizmeti
 • Güçlü bütçe ve maliyet hesaplama altyapısı
 • Modern bilgi sistemleri teknolojisi
 • Tam izlenebilirlik, OEE ve problem çözme kültürü
 • Sosyal sorumluluk bilinci, güvenli ve insanca çalışma ortamı
 • Laboratuvar testleri ve kontrolleri

Güç birliğinin getirdiği rüzgâr farkımızı yaratmadaki itici gücümüzdür.

Rakamlarla OTP

• 103.500 m2 toplam alan
• Yaklaşık 34.000 m2 depolama alanı
• 23.000 ton işlenmemiş, 34.000 ton işlenmiş tütün depolama kapasitesi
• 14.700 m2 üretim alanı
• 23 Forklift, 8 Transpalet
• 4 Tomra Laser NTRM sorter